Sunday Mar 27, 2022

Čítanie z knižnej edície Denníka N:  Elizabeth Kolbert - Šieste vymieranie: Neprirodzený príbeh

Exkurzia do histórie našej planéty, ktorá bola svedkom piatich hromadných vyhynutí. V prebiehajúcom šiestom Elizabeth Kolbert skúma, akú úlohu človek zohral pri drastickej klimatickej zmene, ktorá ohrozuje vyhubenie ďalších dvadsiatich až päťdesiatich druhov rastlín a živočíchov vrátane ľudstva.

Copyright 2019 Všetky práva vyhradené

Version: 20240320