Tuesday Dec 07, 2021

Čítanie z knižnej edície Denníka N: Benjamin Carter Hett - Nacistická hrozba

Panoramatické rozprávanie o rokoch predchádzajúcich druhú svetovú vojnu – príbeh krízy demokracie, rasových konfliktov a príliš pomalého rozoznávania zla – dokáže hlboko zarezonovať aj v našich časoch.

Copyright 2019 Všetky práva vyhradené

Version: 20240320