Friday Sep 17, 2021

Čítanie z knižnej edície DenníkaN: Helen Lewis - Problémové ženy: Dejiny feminizmu v 11 bojoch

Aká je to problémová žena? Problémová znamená v prvom rade komplikovaná a táto kniha je plná komplikovaných žien. Zoznámite sa v nej so ženami, ktorých názory sú pre dnešné feministky a feministov ťažko stráviteľné.

Copyright 2019 Všetky práva vyhradené

Version: 20240320