Saturday Nov 16, 2019

Kinečko podcast - Inakosť vo filme

Filmový festival inakosti už 13 rokov prináša na Slovensko jedinečnú prehliadku queer filmov zo sveta, ale aj z domácej produkcie. O inakosti a LGBT reprezentácii vo filme a televízii, ale aj o problémoch s financovaním kultúrnych podujatí na podporu marginalizovaných skupín na Slovensku sa Ivana Hucíková porozprávala s PR manažérom festivalu Romanom Samotným. 

Copyright 2019 Všetky práva vyhradené

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822