Kóšer podcast: Staronová synagoga (židovská Praha)

Vrchný zemský rabín Karol Sidon nás prevedie zákutiami jednej z najstarších synagóg v Európe. Prezradí, ako to je s bájnym Golemom na jej pôjde a pospomína na legendárne postavičky, ktoré sa do nej chodievali modliť.

 

Share | Download

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App