Sunday Jan 16, 2022

Kóšer podcast: židovský Senec

S Marošom Borským zo Židovského kultúrneho inštitútu, jeho tímom historikov a grafickým dizajnérom sa rozprávame, ako vzniká úplne nová stála expozícia pre vynovenú synagógu v Senci. Spolu zavítame aj na miestny cintorín, ktorý sa stal dôležitým zdrojom pre bádanie o minulosti tamojšej židovskej komu

Copyright 2019 Všetky práva vyhradené

Version: 20240320