Wednesday Jul 08, 2020

Čítanie z knižnej edície Denníka N: Juraj Čokyna - A okraje máš kde?, kapitola Zachovať rozvahu

Kniha do hĺbky skúma príčiny zlyhaní znevýhodnených detí, ich rodičov, učiteľov, ale aj štátu a prináša aj riešenia. Jej autor Juraj Čokyna nie je vedec ani dlhoročný učiteľ, školstvo je však preňho životným poslaním a snaží sa do tejto problematiky hlboko preniknúť.

Copyright 2019 Všetky práva vyhradené

Version: 20240320