Friday Jul 17, 2020

Čítanie z knižnej edície Denníka N: Miloslav Szabó - Potraty, kapitola Materstvo nanútené policajtmi, moralizátormi a bigotnými kňazmi.

Kam až siahajú korene kultúrnych vojen dneška a prečo sa vedú predovšetkým o prípustnosť umelého prerušenia tehotenstva? Čo hovorili o potratoch ľudáci, čo chudobné robotníčky a čo komunistický režim? Kniha historika Miloslava Szabóa prináša autentické dobové svedectvá a ukazuje, že dnešné spory o interrupcie nemožno oddeliť od polemík, ktoré sa tiahli celým 20. storočím.

Copyright 2019 Všetky práva vyhradené

Version: 20240320