Saturday Aug 14, 2021

N2:  Topenie ľadovcov zrýchľuje aj nedostatok snehobielej farby. V Taliansku ich preto prikrývajú plachtami, hovorí meteorológ

Odborník na sneh a ľad Miroslav Žiak, vysvetľuje, či je zdvihnutá hladina oceánov problémom aj pre Slovákov, ktorí nemajú dom pri mori, ako vplýva na európske počasie slabnúci Golfský prúd a prečo uväznil ľad Vikingov a misionárov v Grónsku.

Copyright 2019 Všetky práva vyhradené

Version: 20240320