Thursday Nov 30, 2023

N2: Keď niekto povie, že nedá do seba chémiu a pritom sa napije minerálky, je mi to smiešne, vraví chemička

Vysokoškolská pedagogička Jana Chrappová organizuje popri práci aj chemické olympiády či korešpondenčné semináre pre stredoškolákov. "Motivuje ma práca s mladými ľuďmi a to, že im môžem ukázať, ako môžu dosahovať úspechy vo veciach, ktorým obetujú určitý čas," hovorí vedkyňa, ktorá sama chémiu pôvodne študovať ani nechcela.

Dnes jej však bežne venuje aj dlhé večery a víkendy, počas ktorých pripravuje chemické talenty na domáce i medzinárodné súťaže. V roku 2023 získala Cenu Dionýza Ilkoviča pre inšpiratívnych učiteľov, ktorí vzdelávajú mladých ľudí aj nad rámec povinného vyučovania.

Copyright 2019 Všetky práva vyhradené

Version: 20240320