Nedeľná nekázeň: Aj v cirkvi potrebujeme dovolenku

Naozaj potrebujeme dovolenku. Vidieť niečo nové. Stretnúť iných ľudí. Viesť dialóg. Vzájomne sa rešpektovať. Nedeliť svet na „Božie deti“ a „deti sveta“.

Share | Download

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App