Sunday May 05, 2024

Nedeľná nekázeň: Cirkev sa prezentuje ako matka LGBT+ katolíkov, ale veľa z nich už má náhradnú rodinu

Copyright 2019 Všetky práva vyhradené

Version: 20240320