Sunday Sep 12, 2021

Nedeľná nekázeň: Čo by ste povedali pápežovi

Autorky a autori nedeľnej nekázne odpovedajú na otázku, čo by povedali pápežovi Františkovi, keby mali tú možnosť.

Copyright 2019 Všetky práva vyhradené

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822