Nedeľná nekázeň: Ďakujme internetu za duchovné cvičenie

Čo si teda premietneme, až raz zomrieme? A z akého zápisu nám budú predčítať na poslednom súde?

Share | Download

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App