Sunday Feb 04, 2024

Nedeľná nekázeň: Môže byť šunka požehnávaná na Bielu sobotu teplá?

Copyright 2019 Všetky práva vyhradené

Version: 20240320