Nedeľná nekázeň: Nevyužitá možnosť dialógu

„S každým človekom sa musí zaobchádzať ľudsky“ a „Čo chceš, aby sa robilo tebe, rob aj iným“. Tieto dva princípy majú byť nezvratnou, bezpodmienečnou normou vo všetkých oblastiach života, v rodine a v spoločenstvách, rasách, národoch a náboženstvách.

Share | Download

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App