Sunday Feb 06, 2022

Nedeľná nekázeň: Obhajujem vzdor tam, kde nie je miesto pre modlitbu

Ruky zopnuté v modlitbe. Pokora pred majestátom. Etológ Konrad Lorenz ukázal, že sa do nás odtlačil vzorec divej prírody. Zvesená šija je vystavená zakusnutiu a vzlyk máme holé ruce nás nezachráni ani v divočine ani na Národní třídě.

Copyright 2019 Všetky práva vyhradené

Version: 20240320