Sunday Jun 28, 2020

Nedeľná nekázeň: Ráno, keď malo nebo trému

Pred 70 rokmi vítali v nebi Miladu Horákovú. Nielen preto ako žila, ale aj preto kvôli čomu a ako zomrela.

Copyright 2019 Všetky práva vyhradené

Version: 20240320