Sunday Jan 17, 2021

Nedeľná nekázeň: Úradná cirkev nevie hovoriť ženským hlasom

Dnešná nekázeň pripomína výročie, ktoré si skoro nikto nepripomína. Pred 100 rokmi sa narodil Felix Maria Davídek, biskup skrytej cirkvi.

Copyright 2019 Všetky práva vyhradené

Version: 20240320