Rodina: Čo sa slovenskí rodičia môžu naučiť od dánskych, ktorí vychovávajú šťastné deti?

Dánskym deťom čítajú smutné príbehy, vďaka tomu z nich vyrastú emočne vyrovnaní dospelí a sebavedomejší rodičia.

Share | Download

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App