Monday Apr 04, 2022

Špeciálny podcast: Petr Koubský -  Čo všetko Putin zamlčal I.

Časť prvá: Vikingovia, Byzancia, Džingischán.    

Copyright 2019 Všetky práva vyhradené

Version: 20240320