Wednesday Apr 06, 2022

Špeciálny podcast: Petr Koubský -  Čo všetko Putin zamlčal II.

Časť druhá: Od Zlatej hordy cez Kozákov až po Habsburgovcov

Copyright 2019 Všetky práva vyhradené

Version: 20240320