Monday Apr 11, 2022

Špeciálny podcast: Petr Koubský - Čo všetko Putin zamlčal V.

Časť piata: Od Chruščova po Gorbačova. Darovaný Krym, rozpad ZSSR s Budapeštianske memorandum.

Copyright 2019 Všetky práva vyhradené

Version: 20240320