Thursday Apr 07, 2022

Špeciálny podcast: Petr Koubský - Čo všetko Putin zamlčal III.

Časť tretia: Taras Ševčenko, Emský dekrét a Ukrajinci na oboch stranách Prvej svetovej vojny.

Copyright 2019 Všetky práva vyhradené

Version: 20240320