Friday Apr 08, 2022

Špeciálny podcast: Petr Koubský - Čo všetko Putin zamlčal IV.

Časť štvrtá: Úloha Masaryka, Banderu, Stalina a Hitlera  v ukrajinskej histórii

Copyright 2019 Všetky práva vyhradené

Version: 20240320