V ženskom rode: Eva Augustínová: Aponiovskú knižnicu v Oponiciach takmer zničili komunisti, vzácne knihy prenechali slame a holubom

Aponiovská knižnica v kaštieli v Oponiciach dnes patrí medzi najkrajšie šľachtické knižnice na Slovensku. Kaštieľ v Oponiciach však za komunizmu dlhé roky chátral, budova sa využívala ako sýpka a sklad. "Kaštieľ mal povybíjané okná, bolo to tam veľmi zlé. V knižnici bola uskladnená slama, hniezdili tam holuby a holubí trus knihy ničil," rozpráva Eva Augustínová, prodekanka fakulty humanitných vied a vedúca katedry mediamatiky Žilinskej univerzity. Venuje sa dejinám knižnej kultúry a patrila k tímu Slovenskej národnej knižnice, ktorému sa podarilo zbierku Aponiovskej knižnice zachrániť a sprístupniť verejnosti.
Share | Download

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App