V ženskom rode: Lenka Putalová: Hodnoty a postoje potrebujeme, samotné vedomosti nikoho kompetentným neurobia

"Dnes už nejde len o vedomosti. Človek nie je schopný naučiť sa všetko, pretože objem informácií, ktoré máme k dispozícii, je obrovský. Musíme sa snažiť fakty zasadiť do hodnotového rámca a k informáciám zaujať nejaký postoj," hovorí metodička globálneho vzdelávania Lenka Putalová, ktorá pracuje pre neziskovú organizáciu Človek v ohrození. "Tento prístup nám dáva možnosť, aby sme lepšie pochopili globálne témy a výzvy, pred ktorými stojíme," dodáva. 
Cez projekt "Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2" pomáha napríklad aj učiteľom slovenského jazyka a literatúry prepájať tradičné témy s aktuálnymi globálnymi výzvami. Žiaci tak dostávajú možnosť budovať a rozvíjať svoje kompetencie cez pevné hodnotové rámce, tímovú prácu, vlastné objavovanie a analýzu, ako aj formovanie svojich postojov k svetu okolo nás.
 
 
Share | Download

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App