V ženskom rode: Natália Šmídová: Postarať sa o slabších je nevyhnutnosť

"Dôvodov, prečo musíme vedieť pomôcť aj sociálne slabším ľuďom a vylúčeným skupinám je veľmi veľa. Môžeme sa rozprávať o základnej ľudskosti, solidarite, spoločenskej zodpovednosti, či zodpovednosti  jedného voči druhému. Existujú aj dôvody ekonomické, pretože nesystémová pomoc, napríklad ľuďom bez domova, nás všetkých stojí oveľa viac," hovorí Natália Šmídová, koordinátorka projektu sociálneho bývania a pomoci ľuďom bez domova na Magistráte hlavného mesta Bratislavy.

Share | Download

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App