V ženskom rode: Silvia Hroncová: Ďalšie mesiace bez pomoci budú pre mnohých ľudí pracujúcich v kultúre fatálne

V oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku pracuje okolo 220 až 230 tisíc ľudí. HDP, ktorý tento priemysel vytvára, je pre našu ekonomiku veľmi dôležitý. Od začiatku pandémie COVID-19 však kultúrny a kreatívny sektor patria medzi najviac zasiahnuté odvetvia. Ak politické elity nezačnú urýchlene konať, nasledujúce mesiace bez pomoci môžu byť najmä pre ľudí pracujúcich mimo dotovaných inštitúcií fatálne. Navyše, ak si ľudia odvyknú chodiť na kultúru a ak sa kultúrna infraštruktúra u nás rozpadne, bude sa to dať len veľmi ťažko vrátiť späť, varuje teatrologička a kultúrna manažérka Silvia Hroncová, ktorá tiež vysvetľuje, ako kultúra, kreativita a umenie dokumentujú našu identitu a pomáhajú nám kvalitnejšie žiť.
Share | Download

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App