V ženskom rode: Zuzana Suchová: Dobro a dôvera v spoločnosti musia dostať šancu

"Všetky projekty, ktoré pomáhajú ľuďom, majú zmysel. Ľudia v núdzi potrebujú pomoc, nádej a dôveru, že je tu niekto, kto sa za nich postaví, kto im podá pomocnú ruku. To všetko je dobro, ktoré sa dá konať prostredníctvom darovaných peňazí. Odovzdanie finančného daru je odovzdaním dôvery. Prostredníctvom daru ľudia preukazujú svoju dôveru v to, že cezeň aj oni sami môžu v spoločnosti niečo zmeniť, " hovorí úspešná fundraiserka Zuzana Suchová. 

Share | Download

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App